Konfliktlösning

Handledning av grupper

När en personalgrupp inte längre kan samarbeta, eller när energin och fokus läggs på fel saker, kan det vara dags för företaget att ta in hjälp utifrån. Många företag väljer då att ta in en oberoende handledare. Handledarens uppgift är att vara både stöttande och kritisk. Vidare kan handledaren visa på de valda sanningar och omedvetna svårigheter som många gånger finns i en grupp medvetet eller omedvetet. Dessa valda sanningar kan vara anledningen till varför en grupp inte längre kan kommunicera, mötas och samarbeta.
Genom att belysa det som begränsar gruppen, kan handledaren och gruppen sedan tillsammans hitta lösningar på det som inte längre känns bra och utvecklande. På så sätt får gruppen chansen att kunna förändra, kompromissa, mötas och växa tillsammans som individer och grupp.

Handledning av enskild individ

En medarbetare mår psykiskt dåligt och behöver hjälp. Att då få träffa en oberoende handledare/terapeut som kan vara skillnaden mellan snabbt eller långsamt tillfrisknande. Hos terapeuten får medarbetaren jobba med sig själv och hjälps att komma i kontakt med vad denne själv vill och vad han/hon behöver. Psykosyntesen är en mycket praktisk psykologi där individen uppmuntras att ta eget ansvar och göra egna val. Tillsammans kommer terapeuten och medarbetaren att arbeta på att arbetstagaren skall kunna känna igen och byta ut begränsande känslor, tankar och beteenden mot nya insikter som ska gagna hans/hennes personliga utveckling och i förlängningen skänka honom/henne ett bättre och mer innehållsrikt liv, både på arbetet och på fritiden.

Vid intresse, kontakta oss för en offert!
Anna Cederstam Krantz: 070 – 452 65 43

anna@halsopartners.se